Newsletter

Máme pro Vás

vždy zajímavé novinky

Newsletter - květen 2014

Rádi bychom se s Vámi podělili o nejnovější dění a úspěchy naší společnosti...

Vážení obchodní partneři,

chtěli bychom Vám poděkovat za Vaší neustálou důvěru a podporu. Na následujících řádcích se můžete dočíst o nejnovějších úspěších naší společnosti.

 

NOARK Electric Europe     

 


 

NOARK na veletrzích

Amper 2014

Ve dnech 18. – 21. března 2014 proběhl na brněnském výstavišti již 22. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení Amper 2014. V letošním roce se tohoto nejvýznamnějšího elektrotechnického veletrhu v České republice zúčastnilo více než 43 tisíc návštěvníků, kteří si na ploše téměř 15 000 m2 mohli prohlédnout expozice 632 vystavovatelů z 20 zemí.

Společnost NOARK Electric přivítala na svém stánku nejen velké množství stávajících obchodních partnerů, ale i mnoho nových zájemců o výrobky NOARK z celé Evropy. Hlavním tématem, vedle předvedení aktuální šíře sortimentu a produktů uvedených na trh v uplynulém roce, bylo ale představení nejdůležitějších produktových novinek pro období jaro/léto 2014. Zejména řady vzduchových jističů Ex9A a velkoobsahových rozvodnic MF.

Rádi bychom Vám tímto ještě jednou poděkovali za návštěvu a příležitost se s Vámi setkat osobně. Těšíme se na další spolupráci.

 

Elektrobalt 2014

Společnost UAB Elektrobalt (člen skupiny Würth) každoročně pořádá v místě své centrály lokální veletrh dodavatelů. V letošním roce akce proběhla ve dnech 24. a 25. dubna 2014 v litevském hlavním městě Vilnius. Stánek společnosti NOARK, která je nejrychleji rostoucím dodavatelem velkoobchodu, byl jedním z nejnavštěvovanějších stánků na celém veletrhu vůbec. Předvedeny byly všechny produkty z nabídky společnosti, největší pozornost ale poutaly především nové vzduchové jističe a odpínače řady Ex9A.

 


 

Vzdělávací aktivity v Rumunsku

Zástupci dceřiné společnosti NOARK Electric v Rumunsku se v letošním roce zaměřili na vzdělávání obchodních zástupců svých hlavních distributorů. Pomocí série speciálních kurzů a seminářů, zaměřených na zlepšování prodejních dovedností a zefektivnění vztahů se zákazníky, se tak pokouší rozvíjet jejich schopnosti.

Nedílnou a velmi důležitou součástí těchto akcí jsou prezentace celého sortimentu NOARK, který se tak v rámci školení dostává ještě více do povědomí obchodních zástupců našich partnerů, kteří s produkty přímo pracují.

 


 

Novinky v sortimentu

Vzduchové jističe Ex9A

Řada Ex9A přináší vysoce komplexní funkční nabídku přístrojů. Poskytují nejen základní funkci jističe či odpínače, ale taktéž kompletní analýzu sítí s možností komunikovat s nadřazenými systémy, funkci alarmů a výkonových spínacích relé. Jsou nabízeny ve třech typových velikostech v pevném i výsuvném provedení tří a čtyřpólových přístrojů.

Více informací naleznete na stránce produktu.

 


 

Rozhovor s...

Položili pár otázek panu Romanu Kyselému:

Jaká je Vaše pozice a zodpovědnost ve společnosti NOARK Electric Europe?

K mé pozici finančního manažera NOARK Electric Europe s.r.o. se váže především zodpovědnost za schopnost firmy dosáhnout na vytyčené finanční, ale také nefinanční cíle. Souvisí s tím především poskytování objektivních informací, které ovlivňují konečná rozhodnutí. Zároveň je však důležité dbát na to, aby společnost neporušovala příslušné místní zákony a regulace. Velmi důležitou součást mé role v NOARK tvoří plánování výsledků (prodeje, marží, nákladů, pohledávek, apod.) a monitorování toho, zda se cíle daří plnit. Ukáže-li se, že tomu tak není, pak jsem zodpovědný za včasné navržení adekvátních opatření a jejich realizaci. Součástí mé práci je rovněž zajistit, aby ve firmě dobře fungovala administrativa a infrastruktura – například, že telefony fungují, auta jedou atd.

Od kdy ve firmě působíte?

V NOARK jsem začal pracovat v létě 2012. V té době firma fungovala téměř rok, a přestože splňovala základní funkce, bylo čím dál více zřejmé, že z účetního oddělení musí být vybudováno oddělení silného Finančního managementu, které nebude pouze zaznamenávat proběhlé transakce, ale naopak analýzou finančních informací vytvoří „pevnou půdu“ pro budoucí rozhodnutí.

Co je denní náplní Vaší práce?

Můj běžný pracovní den sestává z mnoha různorodých činností. Každý den je zapotřebí prokontrolovat a schválit nejrůznější firemní náklady, stejně jako analyzovat příjmy a výdaje v oblasti prodeje. Neméně důležitá je kontrola vzniklých pohledávek a postoupení všech nezbytných kroků k jejich zaplacení. Během toho na mne čekají pravidelné reporty, často je však nutné flexibilně reagovat na právě vzniklou situaci a konkrétní případ, v tu chvíli se vytváří reporty zcela nové. Stejně tak připravuji reporty a analýzy pro naši mateřskou společnost. Mimo vše popsané si uvědomuji, že se má práce neobejde bez komunikace se členy týmu a ostatními poskytovateli účetních a dalších služeb napříč zeměmi, ve kterých působíme.

Co je hlavním cílem Vaší práce?

Na cíle nahlížím jak z externího, tak interního hlediska. Příkladem interního cíle může být uspořádání a udržení finanční struktury, která stojí za správnými a včasnými informacemi, jež jsou základem pro rozhodování na různých úrovních. Dalším klíčovým cílem je úspěšné řízení ziskovosti a hotovosti, protože nezáleží jen na tom, jak dobrými produkty společnost disponuje, ale i jak dokáže udržovat správnou míru hotovosti pro financování každodenních operací. Oproti tomu stojí externí cíle. Ten hlavní z nich je jistě vize NOARK jako spolehlivého a důvěryhodného partnera ve směru k našim dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům apod.

Co je nejdůležitějším pokrokem?

Není snadné budovat úspěšnou společnost úplně od základu, ale díky odhodlání mnoha lidí jsme dokázali proměnit start-up ve společnost, kde mají veškeré procesy a postupy svoji roli a většina věcí funguje tak, jak by měla. V ten stejný okamžik je však důležité zmínit, že firma stále disponuje tahem na branku a chutí uspět a můj finanční tým napříč zeměmi v tomto úsilí hraje velmi důležitou roli.

Jaké jsou další plánované milníky?

V blízké budoucnosti bych chtěl především posílit využití IT technologií a umožnit tak zaměstnancům a obchodním partnerům přístup k potřebným informacím online. Jinými slovy řečeno máme silný ERP systém, ale využíváme z něj pouze zlomek. Pro náš budoucí rozvoj je nezbytné, aby nám zejména při zpracování a prezentaci nejrůznějších dat pomohla větší automatizace a interaktivita IT systému. Neméně důležitá je dostupnost a uživatelská přívětivost celého prostředí. V návaznosti na plánovaný růst v dalších zemích bychom také měli přemýšlet o uspořádání naší organizační struktury.

Přináší Vám pozice finančního manažera nějaké výzvy?

Zcela jistě je pro mne výzvou pestrost práce. Mnozí by si mohli myslet, že práce ve financích je nezáživná, ale v NOARK je opak pravdou. Vyplývá to z omezeného počtu zaměstnanců a pak také ze samotného procesu budování nové organizace. Přestože jsem v minulosti pracoval v mezinárodním prostředí, mohu říci, že se každý den učím novým věcem a dostávám se do zcela nových situací, které pramení z toho, že kolegové přicházejí z jiných kultur a jiných oborů.

 

 

 

 

Roman Kyselý
Finance Manager

 

 

 

 

 


 

Soutěžte s NOARKem