Aktuality

U nás se stále

něco děje...

Článek: Ovládací a signalizační panelové přístroje Noark Electric

Téměř každá elektroinstalace vyžaduje určité rozhraní směrem k jejím uživatelům. Nejjednodušším, ale zároveň nejobvyklejším přímým řešením je použití panelových signalizačních a ovládacích přístrojů.

Noark Electric uvádí na trh tři nové produktové řady v sortimentu panelových přístrojů. Jsou zamýšleny pro širokou oblast aplikací počínaje signalizací stavů v jednoduchých rozváděčích až po ovládací funkce v komplexních průmyslových systémech.

 

Obecné seznámení

Sortiment je rozdělen do tří výrobkových řad. Pro základní signalizační aplikace jsou určeny kompaktní signálky Ex9IL a kompaktní bzučáky Ex9PB. Jak už popis naznačuje, jedním z hlavních znaků těchto výrobků je jejich kompaktní provedení. Pod jedním objednacím číslem tedy zákazník vždy obdrží kompletní přístroj bez nutnosti jakékoliv jeho konfigurace.

Signálky Ex9IL jsou navrženy se stupněm krytí IP65. To umožňuje jejich použití např. i ve výrobních či zpracovatelských prostorech. Přístroje jsou nabízeny se dvěma tvary průhledných krytů, plochým a zaobleným, viz Obr. 1.

Obr. 1 Dvě tvarové varianty signálek Ex9IL.

V závislosti na pracovním napětí jsou použity dvě principiální varianty vnitřního zapojení. Pro napěťový rozsah od 6 do 48 V jsou navrženy jako odporový typ. To přináší jednoduchý design a možnost pracovat ve střídavých i stejnosměrných obvodech. Pro napěťové hladiny od 110 do 400 V je použito kapacitního zapojení.  To výrazně snižuje spotřebu a tudíž i vyzářené ztrátové teplo. Všechny varianty signálek jsou vyráběny s bílými, zelenými, červenými, žlutými a modrými průhlednými kryty, aby byly k dispozici všechny standardní barvy pro zamýšlené aplikace.

Kompaktní bzučáky Ex9PB přináší možnost akustické signalizace. Aby byl zvuk šířen řádně v přímém směru, je čelní kryt opatřen otvory. To omezuje stupeň krytí na IP30.

 

Obr. 2. Kompaktní bzučák Ex9PB.

Dostupné jsou dvě verze a dvě varianty bzučáků. Verze je určena typem zvuku, jež je buď spojitý nebo přerušovaný. Varianta závisí na skutečnosti, zda-li se jedná o samostatný bzučák či bzučák se světelnou signalizací. Přístroje jsou nabízeny pro napěťové hladiny od 24 do 400 V.

Třetí řada panelových přístrojů nese označení Ex9P1. Jedná se o modulární systém umožňující tvorbu různých kombinací včetně např. funkce tlačítka s nebo bez aretace, otočné přepínače, přepínače s klíčem, signálky, podsvícené spínače a mnohé další.

Obr. 3 Základní přehled systému Ex9P1.

Zjednodušeně je možno sortiment rozdělit na tři základní skupiny prvků. Prvním, jež je společný pro všechny výsledné kombinace, je základna Ex9P1 B3. Na ní se z čelní strany upevňuje příslušná hlavice. Ze zadní strany se pak montují funkční prvky, tj. až tři jednotky kontaktních bloků a LED modul v případě, kdy je požadována transparentní hlavice s podsvícením. Tato modulární koncepce dovoluje zákazníkům maximalizovat počet dostupných variant při současně nízkých požadavcích na skladový objem.

Celý systém je opět navržen tak, aby splnil požadavky pro stupeň krytí IP65. Kontaktní jednotky mohou být použity pro jmenovitá napětí až do 415 VAC s proudem 3 A při nejčastějším napětí 230 VAC. LED jednotky jsou nabízeny pro napětí od 6 do 230 V. Díky skutečnosti, že v příslušné barvě jsou vyvedeny jak průhledné kryty tak i vlastní LED, je výsledkem velmi čistý odstín barvy.

 

Funkce a vzhled

Během vývoje modulárního systému Ex9P1 nebyly brány v úvahu pouze funkční charakteristiky. Jelikož tyto přístroje jsou obvykle montovány na přední panel rozváděče či stroje, je důležitý i jejich vzhled. Z tohoto důvodu jsou všechny jednoduché standardní hlavice vyráběny z hliníkové slitiny, která přináší decentní a současně atraktivní vzhled spolu s mechanickou odolností.

Funkce přístroje je nejprve určena typem použité hlavice. Lze volit z verzí s funkcí samostatné signálky, jednoduchého nebo dvojitého tlačítka s nebo bez podsvícení, dvou a třípolohových otočných přepínačů, vždy v konfiguraci s či bez aretace nebo speciálních hřibových hlavic pro funkce nouzového zastavení.

Výsledná verze je určena volbou funkčních elementů. Dostupné jsou zapínací i vypínací kontakty a LED moduly. Hlavice bez možnosti podsvícení jsou zamýšleny pro jednu a tři kontaktní jednotky. Podsvícené verze lze vybavit jednou až dvěma kontaktními jednotkami a jedním LED modulem. Alternativně lze použít třetí kontaktní jednotku namísto LED modulu s pomocí adaptéru Ex9P1 MC.

 

 

Obr. 4 Kombinace funkčních prvků systému Ex9P1.

 

Aplikační příslušenství

Sortiment panelových přístrojů je doprovázen širokou nabídkou aplikačního příslušenství. Signalizační a ovládací prvky mohou vyžadovat označení jejich funkce nebo účelu. Pro toto označení je určen držák Ex9P1 S SH. Lze ho vybavit štítky Ex9P1 S Sxx. Zákazník může vybírat z předdefinovaných variant nebo objednat speciální verzi. Pro bezpečnostní aplikace jsou dostupné žluté štítky se symboly nebo výstražnými texty v mnoha jazycích. Všechny tyto štítky lze použít přímo, kdy jsou drženy rámem přístroje, nebo mohou být jednoduše nalepeny na panel díky jejich samolepicímu provedení.

 

   

   

Obr. 5 Označovací příslušenství panelových přístrojů.

Plechové rozvodnice Noark řad MFF a MFS mohou být vybaveny speciální verzí krycích desek jež jsou předlisovány pro snadnou instalaci panelových přístrojů Ex9P1, Ex9IL a Ex9PB.

 

Další informace a novinky lze nalézt na www.noark-electric.cz a v příslušných výrobkových katalozích a brožurách.